Yhteiskunnan vakauden merkitys korostuu korona-aikana

Koronan vaikutukset kaikkeen liiketoimintaan ovat olleet laajoja ja kauaskantoisia. Eristys opetti, kuinka tärkeitä henkilökohtaiset tapaamiset ovat ja kuinka vaikeaa on luoda luottamusta uusiin liikekumppaneihin etänä. Myöskään luovuus tai innovointi eivät kukoista eristyksissä. Mutta suomalaisen teollisuuden, ja erityisesti metsäteollisuuden näkökulmasta, korona on nostanut esiin myös positiivisia signaaleita.

Metsäteollisuutemme menestys maailmalla on edelleen elintärkeää koko Suomelle. Maailmantalouden kasvuun maamme ei juuri voi vaikuttaa, mutta suomalaisten tuotteiden kilpailukykyyn sen sijaan voimme.

Vision Hunters Ltd Oy:n hallituksen puheenjohtaja Rainer Häggblom näkee Suomella olevan kolme avaintekijää, jotka luovat valoa suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuuteen: vakaus, ennustettavuus ja kilpailukyky.

“Korona näytti, että pystymme vakaaseen ja ennustettavaan toimintaan myös poikkeusoloissa.”

– Korona näytti, että pystymme vakaaseen ja ennustettavaan toimintaan myös poikkeusoloissa.  Tämä herättää ihmisten ja rahamarkkinoiden luottamusta maahamme. Viime aikoina onkin ollut havaittavissa, että pääomaa on alkanut virrata pois kehittyvistä talouksista kohti vakaita talouksia. Investointien meille saamiseksi meidän on pidettävä itse huolta kilpailukyvystämme sekä siitä, että pysymme innovoinnin kärjessä.

Pitkän aikavälin muutostekijät tärkeitä

Toimitusjohtaja Teija Konttori toteaa koronan vaikuttaneen metsäteollisuuteen kautta linjan, tosiin lopputuotteisiin positiivisesti, tosiin negatiivisesti.

– Metsäteollisuudelle onkin oleellista nähdä ne tuotteet ja alueet, mitkä tulevat olemaan voittajia pitkällä aikavälillä ja etsiä kasvua sieltä sekä uusista tuotteista. Toisaalta pitää muistaa, että koronasta huolimatta metsäteollisuustuotteiden kysyntään vaikuttavat edelleen myös pitkän aikavälin muutokset mm. kulutustottumuksissa, jatkuvasti lisääntyvä verkkokauppa sekä kestävä kehitys. Suurpääomasijoittajat katsovatkin yhä tarkemmin sijoituskohteitaan kestävän kehityksen kannalta, mikä parantaa metsäteollisuuden kiinnostavuutta.

Myös lainsäädännöllä on suuri merkitys. Nähtäväksi esimerkiksi jää, kuinka laajasti Kiinan keväinen päätös rajoittaa kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta tulee vaikuttamaan puukuitupohjaisten tuotteiden kehitykseen.

 

Näkemystä tulevaisuudesta tarvitaan

Vision Hunters etsii nimensä mukaisesti visioita metsäteollisuuden tulevaisuudelle.

– Visioita ei synny ilman tietoa. Keräämme dataa ympäri maailmaa ja yritämme ymmärtää koko maailman kehitystä ja sen vaikutusta metsäteollisuuteen, kertoo Häggblom.

 

Tekijä: Maija-Liisa Saksa, Editor Helsinki